Menu

Contract de prestări servicii / contract de colaborare - Uber & Bolt - o greșeală prea des întâlnită?

de Avocat Radu Alexandra

Popularitatea aplicațiilor Uber și Bolt în România a atins cote maxime în rândul celor care doresc să lucreze în acest domeniu, însă sunt câteva aspecte care încep să ridice reale semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește contractele de prestări servicii / colaborare încheiate cu operatorii de transport alternativ autorizați.

Prezentul articol va trata o situație care a ajuns să fie populară printre cei care vor să practice transportul alternativ, respectiv nu vor să aleagă varianta angajării cu contract individual de muncă și înțeleg să înființeze un SRL sau PFA și să încheie un contract de prestări servicii / colaborare.

Un exemplu se impune a fi dat, exemplu pe care îl vom aplica în analiza ce urmează:

 • Societatea X S.R.L. este operator de transport alternativ autorizat
 • Societatea X S.R.L. a obținut copie conformă pentru autoturism în vederea efectuării activității de transport alternativ
 • Societatea Y S.R.L. a fost înființată de A
 • Societatea Y S.R.L. dorește să folosească autoturismul societății X S.R.L. (pentru care a fost eliberată copia conformă), autoturismul urmând să fie folosit de A
 • Societățile încheie un contract de prestări servicii / colaborare / închiriere, contract în baza căruia A va face transport alternativ cu autoturism societății X S.R.L., cu consecința achitării unui comision pentru încasări & achitarea chiriei pentru autoturism

 

Pentru a fi cât mai clari în subiectul pe care îl vom trata în cele ce urmează, vom indica expres dispozițiile legale care trebuie luate în considerare atunci când analizăm raționamentul prezentat în exemplul de mai sus.

Art. 2 lit. a) din OUG nr. 49 / 2019 dispune că activitatea de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală reprezintă deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului.

Art. 2 lit. g) din OUG nr. 49 / 2019 prevede următoarele: copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ este document eliberat deținătorului autoturismului, document ce dă dreptul acestuia să utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ.

Art. 3 din OUG nr. 49 / 2019 prevede că transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operator de transport alternativ deținător al autoturismelor.

Art. 13 din OUG nr. 49 / 2019 prevede că pentru fiecare autoturism deţinut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing şi utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., eliberează operatorului de transport alternativ, câte o copie conformă a acesteia.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ este netransmisibilă de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum şi de la un autoturism la altul.

Așadar, având la baza dispozițiile legale de mai sus și simplificându-le, ajungem la următoarea concluzie:

 • Operatorul de transport alternativ (în speță, societatea X S.R.L.) este cel căruia îi este eliberată copia conformă pentru autoturismul deținut în proprietate, închiriere, comodat sau leasing. Prin urmare, copia conformă este eliberată strict pentru operatorul X S.R.L.;
 • Contractul de transport se încheie între pasager și operatorul de transport alternativ autorizat care are autoturismul pentru care a obținut copia conformă (în speță, societatea X S.R.L.);
 • Copia conformă nu se poate transmite de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ (adică nu se poate transmite de la societatea X S.R.L. la societatea Y S.R.L.);

Ce înseamnă totuși ”copia conformă nu este transmisibilă”?

Apreciem că noțiunea de ”transmisibilă” include vânzarea, darea în folosință, închirierea, absolut orice acțiune care implică ca activitatea de transport alternativ să fie realizată de altă persoană decât cea căreia i-a fost eliberată copia conformă (în speță, orice altă persoană decât societatea X S.R.L., prin asociații ei sau prin salariații ei).

Societatea X S.R.L., cea căreia i-a fost eliberată copia conformă pentru un autoturism deținut în proprietate, închiriere, comodat sau leasing, este singura care poate desfășura activitatea de transport alternativ cu acest autoturism. În acest sens, această societate folosește autoturismul (cel pentru care a fost obținută copia conformă de la A.R.R.) prin intermediul asociaților sau prin intermediul angajaților cu contract individual de muncă.

Din păcate, am observat că la nivel național se încurajează încheierea unor contracte de prestări servicii / colaborare (indiferent de denumirea oferită, efectele sunt aceleași) prin care societatea X S.R.L. să închirieze un autoturism societății Y S.R.L. sau P.F.A.-ului Y, cu consecința:

 • practicării activității de transport alternativ de către Y S.R.L. cu autoturismul deținut de către X S.R.L.;
 • ca toate veniturile societății Y S.R.L. să fie încasate de către X S.R.L.;
 • ca Y S.R.L. să nu achite TVA-ul intracomunitar;
 • ca Y S.R.L. să achite o chirie pentru autoturismul folosit;
 • ca Y S.R.L. să achite un comision pentru toată ”munca” pe care o depune societatea X S.R.L. în acest raport contractual;

Insistăm asupra următoarelor aspecte: dacă persoană juridică dorește să desfășoare o activitate de transport alternativ cu un autoturism, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • persoana juridică trebuie să fie autorizată în acest sens;
 • pentru autoturismul cu care se realizează transportul alternativ trebuie să fie eliberată copie conformă;
 • transportul alternativ să fie realizat de persoana juridică (apreciem că este corect să indicăm că asociații unei societăți pot desfășura această activitate) sau de către salariații ei, încadrați cu contract individual de muncă;

Prin urmare, apreciem că este complet greșit raționamentul profesioniștilor care se grăbesc să încheie contracte de prestări servicii / colaborare și să ofere autoturisme pentru practicarea transportului alternativ de către alte persoane juridice, tocmai pentru că o copie conformă nu este transmisibilă.

Dacă interpretăm corect dispozițiile legale, dacă o copie conformă eliberată societății X S.R.L: nu este transmisibilă, nici autoturismul pentru care a fost eliberată această copie conformă – deținut de X S.R.L. – nu este transmisibil altor persoane și doar persoana juridică căreia i-a fost eliberat acest document poate folosi acest autoturism (prin asociați sau prin salariați încadrați cu contract individual de muncă).

Este tentant să afirmăm ”toți practică așa / nu e nimic greșit / dacă A, B și C fac așa și eu vreau să fac așa / contabilul mi-a zis că așa se practică / lasă că merge și așa”, însă situația se va agrava de abia după ce instituțiile abilitate vor veni și vor recalifica acest contract de prestări servicii / colaborare într-un contract individual de muncă.

Recalificarea contractului într-un contract de muncă reprezintă o scoatere la iveală a adevăratei înțelegeri intervenite între părți. Această recalificare poate fi realizată de către un organ de control al muncii sau un organ de control fiscal, urmărindu-se să se elimine riscul unei munci nedeclarate sau neplata contribuțiilor și a taxelor, finalitatea fiind una periculoasă pentru persoana juridică care a ales calea prezentată mai sus.

Concluzionând, recomandăm cu tărie îndepărtarea de practica analizată mai sus și orientarea către una dintre cele două variante corecte:

 • angajarea cu contract individual de muncă a celor care doresc să desfășoare activitatea de transport alternativ;
 • închirierea unui autoturism către persoana juridică care dorește să desfășoare activitatea de transport alternativ și obținerea de către aceasta a copiei conforme pentru autoturism;

 

error: Content is protected !!