Menu

FUNDAMENTUL CABINETULUI


Radu Alexandra, avocatul titular și fondatorul cabinetului de avocat, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Ulterior absolvirii facultății a fost consilier juridic, iar în prezent este avocat în cadrul Baroului Timiș.

Oferim servicii juridice clienților care sunt în acord cu principiile noastre, stabilind de la bun început cadrul prielnic pentru o colaborare de lungă durată. Activitatea profesională a cabinetului este bazată pe încredere și profesionalism, asigurând confidențialitatea informațiilor furnizate de către clienți. 

Ne exercităm activitatea în conformitate cu următoarele principii: 

1. Confidențialitatea – baza colaborării
În acord cu principiile profesiei de avocat, informațiile oferite cabinetului nostru de către client sunt tratate cu deosebit respect și protejate de secretul confidențial. Prin însăși natura misiunii noastre, suntem depozitarul informațiilor de natură confidențială primite de la client. Angajamentul privind respectarea cu strictețe a confidențialității informațiilor primite reprezintă atât o obligație, cât și un principiu al profesiei de avocat, care va fi respectat atât pe parcursul colaborării cu clientul, cât și după încetarea acesteia. 

2. Independența prezentă în activitatea profesională
Suntem independenți din punct de vedere politic, economic și intelectual atunci când acționăm în cauza clientului său. Este imposibil să ne desfășurăm activitatea fără garanția independenței. Nu vom accepta vreodată o presiune derivată din propriile interese sau din exterior, independența fiind necesară pentru a participa la asigurarea încrederii în justiție.

3. Legea – singura armă cu care luptăm
Vocația noastră este de a desfășura activitatea în acord cu dispozițiile legale. Dreptatea și legalitatea sunt noțiuni pe care le îmbinăm în serviciile juridice pe care le oferim clienților. Transpunem speța clientului pe dispozițiile legale și urmărim să găsim soluția optimă pentru acesta, iar în situația în care legea nu este în acord cu cele urmărite de client, vom oferi alternative conforme cu dispozițiile legale.

4. Respectul în relația avocat-client
Scopul nostru este să depunem toate diligențele pentru rezultatul dorit, fiind necesar să lucrăm în echipă. Respectul ne va ghida în fiecare pas, acesta fiind esențial pentru o colaborare de lungă durată. Ne dorim ca în relația de colaborare cu clientul să existe un sentiment de stimă, înțelegere și un limbaj adecvat. Oferim o colaborare de lungă durată clienților care înțeleg necesitatea aplicării principiilor enumerate mai sus.

error: Content is protected !!