Menu


DREPT CIVIL

1. Oferim asistență juridică, reprezentarea și redactarea înscrisurilor în faza judecății, în litigii de drept civil și drept comercial aflate pe rolul Judecătoriei, Tribunalului sau Curții de Apel:
 • În materia acțiunilor privind starea civilă;
 • În materia răspunderii contractuale: rezoluțiunea, rezilierea, anularea unui contract civil;
 • În materia răspunderii delictuale: tragerea la răspundere a persoanei care a cauzat prejudicii morale sau patrimoniale;
 • În materia recuperării creanțelor de la persoane fizice și de la persoane juridice (acțiuni în pretenții, cereri cu valoare redusă, cereri pentru emiterea unei ordonanțe de plată);
 • În materia înființării asociațiilor sau fundațiilor;
 • În materia drepturilor reale (uzucapiune, superficie, drepturi de proprietate, servitute);
 • În proceduri necontencioase;
 
2. Asistență juridică, reprezentarea și redactarea înscrisurilor în fața notarilor publici, executorilor judecătorești, autorităților publice;
3. Asistență juridică, reprezentarea și redactarea înscrisurilor în faza executării silite;
4. Asistență juridică, reprezentarea și redactarea înscrisurilor în faza negocierilor;
 
5. Consultanță juridică privind modalitățile de recuperare a sumelor de bani, evaluarea și prezentarea șanselor de recuperare;
6. Consultanță juridică cu privire la executarea obligațiilor civile, încetarea unui contract civil și punerea în întârziere a debitorului/creditorului;
 
7. Redactarea contractelor civile și a actelor juridice civile;
8. Analiza contractelor civile, identificarea clauzelor care nu sunt benefice, explicarea efectelor clauzelor și adaptarea contractelor civile în funcție de nevoile clientului;
 
9. Acordarea de dată certă;
 
10. Informarea clienţilor cu privire la actele normative adoptate în domeniul de activitate interesat;

11. Informarea clienţilor cu privire la conţinutul anumitor acte normative și impactul acestora asupra activității clientului;


SERVICII DE TIP ABONAMENT

Oferim servicii juridice atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care desfășoară activități comerciale și care urmăresc să beneficieze constant de consultanță juridică. În acest sens, puteți solicita servicii juridice, prezentate mai jos cu titlu exemplificativ, în baza unui abonament încheiat cu cabinetul nostru: 

 1. Consultanță juridică și asistență juridică permanentă, indiferent de obiectul de activitate;
 2. Consultanță juridică în domeniul G.D.P.R.-ului, în conformitate cu specificul activității clientului;
 3. Consultanță juridică în domeniul dreptului comercial;
 4. Redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale relevante pentru activitatea desfășurată;
 5. Redactarea contractelor, actelor, regulamentelor interne;
 6. Verificarea legalității documentelor primite de către client de la persoanele cu care colaborează;
 7. Verificarea documentelor redactate de către client;
 8. Interpretarea legislației europene și naționale cu impact asupra activității desfășurate de către client;
 9. Identificarea problemelor juridice ce pot apărea în activitatea clientului, analiza situației și implementarea unor soluții juridice adecvate;
 10. Acordarea de dată certă documentelor clientului;
 
error: Content is protected !!