Menu


CREDO

Ne exercităm activitatea profesională în baza unor principii, acestea având un impact pozitiv în colaborările cu clienții și în ceea ce privește atingerea rezultatelor urmărite în fiecare dosar. 

 

1. Prezența avocatului într-un litigiu va fi asigurată doar în urma studierii actelor
 Nu acceptăm preluarea unui dosar dacă nu avem posibilitatea obiectivă de a analiza și de a ne documenta cu privire la speța clientului. Înțelegem cât de importantă este analiza documentelor, analiza legislației aplicabile în speță, stabilirea unei strategii și expunerea opiniei juridice clientului.

Analiza actelor necesită un timp rezonabil, respectiv studierea legislației care se aplică în concret speței clientului, studierea documentelor, formularea unei opinii juridice, analiza demersurilor ce pot fi realizate și prezentarea tuturor informațiilor.

Urmărim să avem o primă consultanță juridică cu clientul, să obținem toate informațiile necesare și să realizăm o analiză juridică a speței. Ulterior va fi programată o a doua consultanță juridică în care va fi prezentată evaluarea realizată speței clientului, opinia juridică a avocatului, demersurile care pot fi făcute și onorariul avocațial. Un litigiu condus de avocatul titular are la bază o pregătire temeinică a argumentelor, fiind necesar să investim timp în analiza documentelor și a situației de fapt.

2. Nu asigurăm atingerea unui rezultat într-un litigiu
Conform principiilor profesiei de avocat, nu ne asumăm atingerea unui rezultat pentru client, ci avem obligația de a fi diligenți și de a depune tot efortul pentru o asistență juridică și reprezentare de calitate superioară.

În discuțiile ce vor fi purtare cu clientii vom lua în considerare de fiecare dată posibilitatea de a pierde într-un litigiu și vom explica ce finalitate poate avea cauza, aceasta fiind dependentă de mai mulți factori. 

De asemenea, nu considerăm că un litigiu poate fi finalizat doar prin a câștiga un dosar. Câștigul poate fi atins și printr-o tranzacție încheiată între părți. În acest sens, vom aduce la cunoștință clientului ce presupune tranzacția în dosarul în care este parte, care sunt demersurile și consecințele dacă apelează la această instituție. 

3. Solicităm respect pentru efortul depus, timpul investit și opiniile juridice

În spatele tuturor demersurilor întreprinse de noi există mult timp investit în analiza legislației în vigoare, aplicabilitatea dispozițiilor legale la speța clientului, formarea unei strategii, redactarea tuturor actelor și prezența în fața instanței de judecată.

Nu acționăm în interesul clientului decât atunci când suntem împuterniciți de acesta, în urma semnării contractului de asistență juridică. Urmărim să apărăm clientul cu promptitudine, în mod conștiincios și cu diligență, informându-l constant cu privire la evoluția cauzei ce ne-a fost încredințată. Pentru toate serviciile oferite solicităm un onorariu avocațial, care denotă respectul clientului pentru activitatea realizată. 

4. Onorariile avocațiale întruchipează respectul pentru activitatea avocatului
Onorariile avocațiale sunt stabilite de comun acord cu clientul și vor fi comunicate după ce sunt analizate toate documentele, starea de fapt, probele și este stabilită strategia. Onorariul avocațial va fi expus după documentarea temeinică a speței clientului și după formularea și prezentarea opiniei juridice.  Sunt dese situațiile în care potențialii clienți doresc să afle prima dată care este onorariul avocațial, iar ulterior să înțeleagă ce demersuri trebuie realizate, însă lucrurile stau chiar invers.

5. Relația cu clientul
Relația cu clientul este una profesională, de colaborare, bazată pe respect, onestitate, loialitate și confidențialitate. Suntem datori să oferim clientului sfaturi juridice în conformitate cu dispozițiile legale și să acționăm doar în limitele legii, Statutului profesiei de avocat și ale Codului deontologic. Vom oferi mereu o opinie legală onestă cu privire la consecințele de fapt și de drept ale speței, în limitele informațiilor ce sunt furnizate de client. 

Dreptul nostru de a vă asista, reprezenta sau a exercita orice alte activități specifice profesiei de avocat se naște doar din contractul de asistență juridică  încheiat în formă scrisă. Nu acceptăm să fie adusă vreo atingere independenței avocatului și vom depune toata diligența pentru apărarea libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clientului. Suntem datori să sfătuim clientul cu promptitudine, în mod conștiincios, corect și cu diligență, informând constant cu privire la evoluția cazului care ne-a fost încredințat.

Tratăm cu respect și curtoazie orice persoană care este implicată în procedurile legale în care oferim asistență juridică sau reprezentăm un client.

Consilierea și reprezentarea clientului ne obligă să privim speța dintr-o perspectivă proprie și vom oferi mereu sfaturi și opinii juridice dezinteresate, având în vedere și consecințele de ordin moral, social și economic ce ar putea apărea în situația respectivă. 

6. Relația cu ceilalți avocați
Avem o relație colegială cu avocatul părții adverse și un comportament adecvat menținerii reputației profesiei. Folosim cele mai adecvate mijloace pentru susținerea cauzei clientului, evitând folosirea unor cuvinte, afirmații sau susțineri jignitoare, de natură să aducă atingere demnității părții adverse, avocatului care îl reprezintă sau altor persoane care au legătură cu cauza. 

error: Content is protected !!